Su Kimyasalları

İnorganik Koagülant

Koagülantlar, atıksuda bulunan katı partiküllerin ve kolloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, biraraya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar. İnorganik koagülant ürün grubumuzda yer alan aluminyum sülfat, polialüminyum klorür, polialüminyum klorür hidroksi sülfat ve demir(III)klorür bazlı ürünlerimiz içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnorganik koagülantlar, KOİ, fosfor, florür ve diğer pek çok kirleticinin giderimine yardım ederken, çamurun çökmesini ve yoğunlaşmasını (thickening) hızlandırarak suyun arıtılmasına yönelik ekonomik ve etkin çözümler sunar.

 • AKUA END 2110
 • AKUA END 2111
 • AKUA END 2117
 • Iron 3 Chloride
Organik Koagülant

Koagülantlar, atıksuda bulunan katı partiküllerin ve kolloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, biraraya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar. Organik koagülantlar inorganik koagülantlarla birlikte kullanılabilmelerinin yanı sıra tek başına uygulanabildikleri proseslerde inorganiklere oranla daha düşük kimyasal dozajı, daha az çamur oluşumu, sıkıştırılabilir flok, geniş pH aralığında çalışabilme, bakiye ağır metal içermeme gibi avantajlara sahiptirler. Organik koagülantlar atık sularda renk gideriminde oldukça etkin kimyasallardır. Tekstil, kâğıt, baskı mürekkebi, boya ve boyar madde endüstrilerinde renkli atık suların arıtılmasında sıkça kullanılırlar.

 • AKUA END 6140
 • AKUA END 3207
 • AKUA END 3203
 • AKUA END 6135-6133
Flokülant

Flokülantlar, atık su içerisindeki organik ya da inorganik maddelerin yükünü nötralize ederek topaklanmalarını ve topaklanan makropartiküllerin kolayca çökelmesini sağlar. Mineral ve inorganik maddeler içeren endüstriyel su ve atık suların berraklaştırılmasında anyonik poliakrilamid bazlı flokülantlar kullanılır. Organik ve negatif yüklü bulanıklık içeren endüstriyel atık suların berraklaştırılmasında ve çamur susuzlaştırılma işlemlerinde ise yüksek moleküler ağırlıklı katyonik flokülantlar kullanılır.

 • AKUA END 5200
 • AKUA END 5220
 • AKUA END 5400
 • AKUA END 5230
Köpük Kırıcılar

Tekstil, gıda, kağıt gibi endüstrilerin arıtma sistemlerinde oluşan veya oluşabilecek köpüğün kontrol ve tasfiyesinde kullanılır. Çamur köpüğüne karşı da etkilidir. Köpük nedeni ile oluşabilecek; tankın taşması, filtrelerin tıkanması gibi problemlerin önüne geçer. Endüstriyel atık sular için geniş etki aralığı olan Akkim köpük kesicileri, aynı zamanda atık su buharlaştırma ve arıtma tesislerinde, inşaat ve tekstil sektöründe ve kağıt sanayisinde de kullanılabilir.

 • AKUA END 1730
 • AKUA END 1820
 • AKUA END 1910
Antiskalantlar

Antiskalantlar

 • AKUA END 7395
 • AKUA END 7391
Akkök