Yüzey Suyu

Nehir, akarsu, dere, göl, vb. doğal su yataklarına ilaveten sulama, endüstriyel ve gemicilik amaçlı yapılan kanallar,

drenaj sistemleri ve yapay rezervuarlar gibi yapay su yatakları üzerinde akan ya da durağan halde bulunan sulara yüzey suyu denir.Yüzey suları arıtılarak kullanma,proses ve içme suyu elde edilir.Yüzey suyu arıtma proseslerinde ileri teknoloji sistemi olan ultrafiltrasyonmembranları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ultrafiltrasyon Membranları ile Yüzey Suyu Arıtma

  • Bakteri,virüs,kolloidal partikül ve makro molekülleri tutar.
  • Mutlak filtrasyon sağlar.
  • Mikrobiyolojik üremeye yol açmaz.
  • Düşük arazi sahasına ihtiyaç duyar.
  • Geri kazanım performansı en yüksek teknolojidir.
  • İlk yatırım ve işletme maliyeti düşük teknolojidir.
Akkök