RO Öncesi Ön Filtrasyon

Ters Osmoz sistemleri, farklı su kaynaklarının içerisindeki yüksek oranda çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır. Ters osmoz sistemleri ile elde edilen sular; içme, kullanma ve proses amaçlı kullanılabilmektedir. Ters osmoz sistemleri öncesinde ham su kaynağından gelen fiziksel kirlilik yüklerini gidermek için ultrafiltrasyonmembranları tercih edilir.

Ultrafiltrasyon Membranları ile RO Öncesi Ön Filtrasyon

  • Bakteri,virüs,kolloidal partikül ve makro molekülleri tutar.
  • Mutlak filtrasyon sağlar.
  • Ters osmoz sistemlerinin performansını arttırır.
  • Ters osmoz sistemlerinin kullanım ömrünü arttırır.
  • Düşük arazi sahasına ihtiyaç duyar.
  • İlk yatırım ve işletme maliyeti düşük teknolojidir.
Akkök