Deniz Suyu

Dünya nüfusunun artması ve temiz su kaynaklarının azalması sebebiyleDünya’da ki su kaynaklarının %97’sini oluşturan deniz suyunun arıtımı büyük önem kazanmıştır. Deniz suları arıtılarak kullanma suyu, içme suyu ve proses suyu elde edilmektedir.

Ultrafiltrasyon Membranları ile Deniz Suyu Arıtma

  • Bakteri,virüs,kolloidal partikül ve makro molekülleri tutar.
  • Mutlak filtrasyon sağlar.
  • Ters osmoz sistemlerinin performansını arttırır.
  • Ters osmozsistemlerinin kullanım ömrünü arttırır.
  • Düşük arazi sahasına ihtiyaç duyar.
  • İlk yatırım ve işletme maliyeti düşük teknolojidir.
Akkök