İçme Suyu ve Proses Suyu Hazırlama

Endüstriyel uygulamaların teknik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılan suların yapısında değişiklikler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen teknik işlemler sonucunda elde edilen su prosese uygun hale getirilip kullanıldığı sistemin performansını yükseltir. Proses sularının hazırlanmasında; ultrafiltrasyon membranları, ileri fiziksel arıtma yapma özelliği sebebiyle tercih edilir. Ultrafiltrasyon membranları; bakteri, virüs, mikroorganizma ve kolloidal partikülleri suyun kimyasal yapısını değiştirmeden tutmaktadır. Bu sebepten dolayı yer altı suyu, yüzey suyu ve kaynak sularından içme suyu eldesinde ultrafiltrasyon membranları kullanılır.

Ultrafiltrasyon Membranları ile İçme Suyu ve Proses Suyu Hazırlama

  • Bakteri,virüs,kolloidal partikül ve makro molekülleri tutar.
  • Mutlak filtrasyon sağlar.
  • Yüksek kalitede çıkış suyu üretir.
  • Düşük arazi sahasına ihtiyaç duyar.
  • İlk yatırım ve işletme maliyeti düşük teknolojidir.

Akkök