Yer Altı Suyu

Yeryüzüne düşen yağışların bir bölümü bitkiler tarafından tutulmakta, bir bölümü toprak tarafından emilmekte, bir bölümü yüzeysel akıma geçerek akarsulara kavuşmakta, bir bölümü de yüzeyden alta doğru sızarak muhtelif derinliklerde kayaların çatlaklarında, çeşitli boyuttaki kum, mil ve çakıl gibi malzemelerin arasındaki boşluklarda depolanmaktadır. Yer altındaki boşluk veya gözeneklerde tutulan suya yer altı suyu denir.

Ultrafiltrasyon Membranları ile Yeraltı Suyu Arıtma

  • Bakteri,virüs,kolloidal partikül ve makro molekülleri tutar.
  • Mutlak filtrasyon sağlar.
  • Mikrobiyolojik üremeye yol açmaz.
  • Düşük arazi sahasına ihtiyaç duyar.
  • Geri kazanım performansı en yüksek teknolojidir.
  • İlk yatırım ve işletme maliyeti düşük teknolojidir.
Akkök