Ultrafiltrasyon

Ürünlerimiz

ASM
AGM

Ultrafiltrasyon (UF) yönteminde süzme işlemi, sıvının yarı geçirgen bir membrandan hidrostatik basınç etkisiyle geçirilmesi prensibine dayanır. Yüksek moleküler ağırlıklıkatılar ve çözünmüş maddeler tutulurken, su ve düşük moleküler ağırlıklı çözünmüş maddeler membrandan geçer.

Su arıtma sistemindeki diğer teknolojilerle entegre edilen UF; koloit, protein, bakteri,pirojen ve makromoleküllerin sudan ayrıştırılması için ideal bir yöntemdir.

UF teknolojisi düşük basınçla çalıştığından, geleneksel arıtma ve dezenfeksiyonkullanımına kıyasla daha avantajlıdır:

 • Kimyasal maddeye ihtiyaç olmaması (koagülant, flokülant, dezenfektanlar, pH ayarı)
 • Ortam derinlik filtrasyonuna karşı boyut filtrasyonu
 • Delikli elyafın temel ilkesi filtrasyon olduğundan, besleme suyundaki istenmeyenbileşenler dışında, çalışması esnasında herhangi bir atık meydana getirmez
 • Bu atıkların yönetimine ilişkin operasyon maliyetlerinin azaltılmasını sağlar
 • Düşük enerji tüketimi sağlar
 • Parçacık ve mikrobiyal ayrıştırma bakımından arıtılan suyun kalitesinin iyi olmasıve bu kalitenin stabil olması
 • Tesisin az alan kaplaması
 • Basit otomasyon

 

Ultrafiltrasyonun kullanıldığı alanlar

 • Laboratuvar kalitesinde su saflaştırma
 • Atık su arıtma
 • İçme suyu arıtma
 • Otomotiv ve tekstil endüstrisinde atık boyanın geri kazanımı
 • Meyve suyu, şarap ve içecek endüstrileri
 • Ters ozmoz için ön arıtma
 • Tuzsuzlaştırma ve protein çözücü değişimi
 • Diyaliz ve diğer kan ayrıştırmalarıUltrafiltrasyonda delikli elyaf sistemini "İçten Dışa" veya "Dıştan İçe" konfigürasyonluolarak, kullanım amacına yönelik dizayn etmek mümkündür.

Akkök