ASM

 

• PVDF bazlı hollow fiber membranlar yüksek mukavemet ve kimyasal dayanımları sayesinde uzun kullanım ömrüne sahiptir.

• Modifiye edilerek hidrofilisitesi artırılmış membranlar daha yüksek temiz su üretim kapasitesi sağlar.

• 30 nm nominal gözenek boyutu sayesinde sudaki bakteri, virüs ve partiküllerin ayrılmasını sağlar.

• Çıkış suyunda <0,2 NTU derecesinde temiz su üretir.

 

 

ASM Modül Teknik Bilgi Formu

ASM Modül El Kitabı

Akkök